thêm hình ảnh

Hai người đàn ông rưỡi Hình ảnh

thêm video

Hai người đàn ông rưỡi Video

tạo phiếu bầu

Hai người đàn ông rưỡi Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Charlie's funeral
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: "Amazing that bạn have made so much $ with such stupid jokes."
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Walden gets a Brazilian wax
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Season 2
100%
0%
thêm hai người đàn ông rưỡi số phiếu bầu >>  
viết bài

Hai người đàn ông rưỡi Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Hai người đàn ông rưỡi đường Dẫn

thêm hai người đàn ông rưỡi đường dẫn >>  

Hai người đàn ông rưỡi tường

cool
drewjoana đã đưa ý kiến …
Great new spot look. Fabulous banner. tình yêu it (: đã đăng cách đây 3 tháng
wink
lilrobin319 đã đưa ý kiến …
Charlie is HOt!!! đã đăng hơn một năm qua
jessy438 đã bình luận…
Yeah, charlie is always hot, unlike his replacement (you know who) hơn một năm qua
lilrobin319 đã bình luận…
Now I only watch the reruns since Charlie is not on it anymore. hơn một năm qua
MalTter_Awsm đã đưa ý kiến …
Miss the God of all playboys very much... Hope Chuck Lorre comes to his senses and calls Charlie Back đã đăng hơn một năm qua