Dwimmerlaik

thành viên fanpop từ năm March 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

MilaKilo đã đưa ý kiến …
Go to Call of Duty Black Ops Characters and tell your Những người bạn Im trying to get my new club going đã đăng hơn một năm qua
vann đã đưa ý kiến …
Merry Christmas! =) đã đăng hơn một năm qua
ilovetoflirt12 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy man! wassup? Canada eh? Which part? đã đăng hơn một năm qua