thêm hình ảnh

Book to Screen Adaptations Hình ảnh

thêm video

Book to Screen Adaptations Video

tạo phiếu bầu

Book to Screen Adaptations Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Neither read the book nor watched the movie
48%
40%
người hâm mộ lựa chọn: It depends, there are good adaptations and bad ones
80%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Seen the film and read the book.
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Harry Potter
64%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Watched the movie bởi Steven Spielberg
55%
40%
thêm book to screen adaptations số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Book to Screen Adaptations Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm book to screen adaptations các câu trả lời >>  
viết bài

Book to Screen Adaptations Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Book to Screen Adaptations đường Dẫn

thêm book to screen adaptations đường dẫn >>  

Book to Screen Adaptations tường

Purple-Enderman đã đưa ý kiến …
Hitchhiker's guide to the galaxy đã đăng hơn một năm qua
Shepard14 đã đưa ý kiến …
One of the worse Book to movie adaptations would have to be The Last of the Mohicans.... so upset with that one LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua