thành viên fanpop từ năm January 2008

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Chúa tể những chiếc nhẫn
    Favorite Musician: Caedmon's Call
    Favorite Book or Author: Chúa tể những chiếc nhẫn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for being my fan. đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
smile
GameOfSansa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thank bạn so much for joining! bạn will get a điểm thưởng again for your kindness :) đã đăng hơn một năm qua