thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Yuri!!! On Ice, Princess Tutu, Steven Universe, Over the Garden Wall, Sailor Moon
    Favorite Movie: Beauty and the Beast (1991 version)
    Favorite Musician: BTS, Hozier, Heather Dale, Lana del Rey
    Favorite Book or Author: A Song of Ice and Fire, The Lord of the Rings, and I have a soft spot for The Inheritance Cycle even though it's kinda bad
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tiffany88 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Congrats for winning the latest round in DP Themed biểu tượng contest ^^ Please pick the tiếp theo theme! đã đăng cách đây 2 ngày
tiffany88 đã bình luận…
It was a bit chaotic but bạn got the most các bình luận as well :) cách đây 2 ngày
MaidofOrleans đã bình luận…
Thanks a bunch! cách đây 2 ngày
UnholyNoise trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
for making the DP spot worth going to <3 đã đăng cách đây 7 ngày
MaidofOrleans đã bình luận…
Thank bạn so much! <3 cách đây 7 ngày
Kanthycrack đã đưa ý kiến …
Fuck đã đăng cách đây 7 ngày