tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrcodegeass trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng cách đây 8 ngày
Gokuzumaki đã bình luận…
Hey. bạn excited for season three of Code Geass? cách đây 8 ngày
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I see your in MegaMan Club. But not active. Looking phía trước, chuyển tiếp to Mega Man 11 Video Game that Capcom is doing. đã đăng cách đây 5 tháng
Gokuzumaki đã bình luận…
bởi the way I don't know what các điểm thưởng do hoặc what they really are. I also am not active in the Mega Man club because the other members are not. cách đây 5 tháng
smile
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Please can bạn tham gia Digimon người hâm mộ club? Thank you. ----> link đã đăng cách đây 5 tháng
Gokuzumaki đã bình luận…
I think Mega Man 11 looks alright. I was hoping for thêm but I'm not complaining since they finally brought Mega Man back. It's like bạn read my mind since I was thinking of joining the Digimon club. cách đây 5 tháng