tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lusamine đã đưa ý kiến …
Did Jungkook pick a bone with you, hoặc were bạn just being a jerk with the ugly hair comment? I'mma go with the latter hon. No matter who it is, bạn don't shame somebody's looks like that. đã đăng cách đây 6 tháng
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Are bạn excited for the Joker film? đã đăng cách đây 7 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
yep......thats its.........hee eh ehe đã đăng cách đây 9 tháng