thêm hình ảnh

Code Geass Hình ảnh

thêm video

Code Geass Video

tạo phiếu bầu

Code Geass Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Rolo
Rolo
75%
Princess Cornelia
25%
người hâm mộ lựa chọn: I 'll try!
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like Him
50%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Lelouch
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ohgi and Villetta
63%
38%
thêm code geass số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Code Geass Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm code geass các câu trả lời >>  
viết bài

Code Geass Các Bài Viết

thêm code geass các bài viết >>  

Code Geass đường Dẫn

thêm code geass đường dẫn >>  

Code Geass tường

sunny
Lanalamprouge đã đưa ý kiến …
Lelouch: ressurection is a movie coming out in feburary! đã đăng cách đây 7 tháng
whatsupbugs đã bình luận…
Apparently season 3 isn't happening though. cách đây 7 tháng
Lanalamprouge đã bình luận…
i know! everyone expected them to do a hiển thị but it turns out Resurrection is a movie...dangerous! But I can't help but still be excited for thêm code geass stuff cách đây 7 tháng
Lanalamprouge đã bình luận…
and funimation is probably gonna release it in march in the u.s ,i hope, and i will buy tickets!! cách đây 3 tháng
sunny
Lanalamprouge đã đưa ý kiến …
I'm so freaking excited the first movie is coming this fall!!! đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hello! đã đăng hơn một năm qua