thêm hình ảnh

Truyện cổ tích Hình ảnh

thêm video

Truyện cổ tích Video

tạo phiếu bầu

Truyện cổ tích Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: erza
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Erza Scarlet
19%
17%
người hâm mộ lựa chọn: NaLu (Natsu and Lucy)
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Erza
78%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Mavis
31%
10%
thêm truyện cổ tích số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Truyện cổ tích Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm truyện cổ tích các câu trả lời >>  
viết bài

Truyện cổ tích Các Bài Viết

thêm truyện cổ tích các bài viết >>  

Truyện cổ tích đường Dẫn

thêm truyện cổ tích đường dẫn >>  

Truyện cổ tích tường

xFairyTailFam đã đưa ý kiến …
Pool F: link

Pool G: link

Pool H: link

số phiếu bầu close on September 5, 2017! So please vote quickly! <3 đã đăng cách đây 28 ngày
xFairyTailFam đã đưa ý kiến …
Pool C: link

Pool D: link

Pool E: link đã đăng cách đây 28 ngày
xFairyTailFam đã đưa ý kiến …
Vote 2017 Wizard You'd Want to Date: There are 32 male characters, 16 of them will make it, please vote.

Pool A: link

Pool B: link đã đăng cách đây 28 ngày