Klein Harvey

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shukuya đã đưa ý kiến …
Well! I like online rpg games they are just Like anime games but they don't have a Main character bạn have to build your character and bạn can chat with online players đã đăng cách đây 22 giờ
Shukuya đã đưa ý kiến …
What kind of game bạn like? Which game
Do u like the most? đã đăng cách đây 4 ngày
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Do bạn like to play games? đã đăng cách đây 5 ngày