🇨🇦Klein Harvey🇨🇦

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: 🇨🇦Anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett🇨🇦
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn so much, Bro !!!! đã đăng cách đây 6 ngày
smile
Emo_wolfiegirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back đã đăng cách đây 7 ngày
sunny
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
HAPPY NEW YEAR, MY FRIEND 🎆 🍾

I wish bạn a wonderful one, filled with success and new experiences. Sorry for being a little late !!!! đã đăng cách đây 18 ngày