🇨🇦Klein Harvey🇨🇦

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: 🇨🇦Anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett🇨🇦
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DisneyPrince88 đã đưa ý kiến về windwakerguy430
Nik if bạn haven't played Devil May Cry 5 yet......GO TO THE FUCKING STORE AND GET A COPY IT'S THE BEST GAME IN THE SERIES!!!!! đã đăng cách đây 3 ngày
Windwakerguy430 đã bình luận…
I want to but I gotta binge old PS2 games cách đây 4 giờ
DisneyPrince88 đã đưa ý kiến về windwakerguy430
Yo Nik! Have bạn seen that animated Comedy Central called; Drawn Together ? đã đăng cách đây 3 ngày
Windwakerguy430 đã bình luận…
Yes, it stunk XD cách đây 4 giờ
sunny
Blaze1213IsBack trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
No problem and really depends like I watch a lot of things but I mainly been uploading video on fanpop today lol. đã đăng cách đây 3 ngày