Klein Harvey

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 20 years old
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DisneyPrince88 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I just want to say that I’m so glad I’ve met Kingcesar67 and TheLefteris24
They’re both my greatest and best Những người bạn and I’m proud that I have met them and they’re a part in my life

They are wonderful,loyal,trusting,etc. Những người bạn đã đăng cách đây 2 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Thank you, my Bro. Likewise, I can say the same for you. Glad we got to meet. All these qualities bạn mentioned atribute to bạn as well. You're a GREAT Friend !!!! cách đây 2 ngày
DisneyPrince88 đã bình luận…
Thanks l cách đây 2 ngày
DisneyPrince88 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
.....I’m lonely..... đã đăng cách đây 2 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Bad days, my man? I would be happy to help out any way I can !!!! cách đây 2 ngày
remy_46 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thank bạn so much! 🙌 đã đăng cách đây 12 ngày