🇨🇦Klein Harvey🇨🇦

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: 🇨🇦Anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett🇨🇦
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️♥️♥️♥️♥️ đã đăng cách đây 28 ngày
Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Heya, thank bạn so much for the add! I added bạn back! Chat me anytime bạn like, my friend! đã đăng cách đây một tháng 1
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. I hope that bạn are having a wonderful weekend. đã đăng cách đây một tháng 1