Klein Harvey

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: DC Comics,Mamoru Hosoda,Hayao Miyazaki,Tim Burton,Ghibli Studios,Disney,PIXAR ,Horror,Anime
    Favorite Musician: I like all âm nhạc
    Favorite Book or Author: Manga, Sui Ishida and Lemony Snickett
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
andy10B trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link

Do bạn also mind answering my other phiếu bầu thank bạn đã đăng cách đây 15 giờ
smile
andy10B trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link

Please can bạn answer and bình luận on my phiếu bầu thanks đã đăng cách đây 15 giờ
SwordofIzanami trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Halloween to bạn too! đã đăng cách đây 15 ngày