thêm hình ảnh

TheLefteris24 Hình ảnh

thêm video

TheLefteris24 Video

tạo phiếu bầu

TheLefteris24 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shoto Todoroki
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Toko Fukawa/Genocider Syo
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Touka Kirishima
67%
33%
thêm thelefteris24 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

TheLefteris24 Các Câu Trả Lời

viết bài

TheLefteris24 Các Bài Viết

thêm thelefteris24 các bài viết >>  

TheLefteris24 đường Dẫn

thêm thelefteris24 đường dẫn >>  

TheLefteris24 tường

cake
TheLefteris24 đã đưa ý kiến …
Welp, Happy Birthday to me XD !!!! đã đăng cách đây 5 ngày
sunny
TheLefteris24 đã đưa ý kiến …
I HAVE ALWAYS WANTED TO PARTICIPATE IN A ROCK OFF CHALLENGE !!!! đã đăng cách đây 8 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Just one small and unimportant fact about me LOL – Liên minh huyền thoại !!!! cách đây 7 ngày
DisneyPrince88 đã bình luận…
GO FOR IT !!!!!!!! cách đây 7 ngày
SilentForce đã bình luận…
JUST DO IT !!!!!!!!!!!!!! cách đây một ngày 1
big smile
starzach đã đưa ý kiến …
Happy new năm everyone! I hope bạn enjoy 2018 đã đăng cách đây 15 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
A HAPPY NEW năm TO bạn AS WELL. HOPING FOR THE SAME. WISH bạn ALL THE BEST !!!! cách đây 14 ngày