thêm hình ảnh

TheLefteris24 Hình ảnh

thêm video

TheLefteris24 Video

tạo phiếu bầu

TheLefteris24 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Junko Enoshima
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Nobody wants it but the"Forever Alone"guy is doomed to be forever
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Midnight
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: A Friend
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Kaede Akamatsu
80%
20%
thêm thelefteris24 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

TheLefteris24 Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm thelefteris24 các câu trả lời >>  
viết bài

TheLefteris24 Các Bài Viết

thêm thelefteris24 các bài viết >>  

TheLefteris24 đường Dẫn

thêm thelefteris24 đường dẫn >>  

TheLefteris24 tường

simrananime đã đưa ý kiến …
Joined :)) đã đăng cách đây 2 tháng
DisneyPrince88 đã bình luận…
WELCOME :D cách đây một tháng 1
TheLefteris24 đã bình luận…
Welcome. Thank bạn very much !!!! cách đây một tháng 1
sunny
TheLefteris24 đã đưa ý kiến …
Once again, this time of the năm has come. I wish a Happy Valentine's ngày to all bạn lovebirds out there !!!! đã đăng cách đây 2 tháng
smile
Seanthehedgehog đã đưa ý kiến …
Hello everybody. đã đăng cách đây 2 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
Hello, Comrade. Sorry, not much activity at current. Have been a little busier than usual myself !!!! cách đây 2 tháng
Seanthehedgehog đã bình luận…
Oh yeah? Well good to have bạn back. cách đây 2 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
^ Thank you, my Comrade. It feels good to have people believe in me as well. Much appreciated !!!! cách đây 2 tháng