Rassilon of Rassilon

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 26 years old
  • Citadel, Gallifrey
  • Favorite TV Show: Doctor Who, Saved bởi the Bell, Sailor Moon, My Little Pony: Friendship is Magic
    Favorite Movie: Dasies, Death in Venice, Cherish, Flashdance, Mean Girls, Temple Gardin, Aqua Teen Hunger Force Colon Film for Theatres
    Favorite Musician: bến du thuyền, bến tàu, marina and the Diamonds, Cyndi Lauper, The Police, Sophy, Jaques Dutronc, Francoise Hardy...a lot of things.
    Favorite Book or Author: The Book of General Ignorance, Climbing the Stairs, Death in Venice, Sailor Moon, History and myths and shet like that
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Elifweuwuw đã đưa ý kiến …
Whats this hi đã đăng hơn một năm qua
pinkarray đã đưa ý kiến …
I DON'T WANT bạn TO SEE FREAKING EVA AT A YOUNG AGE!!!1 đã đăng hơn một năm qua
taytrain97 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
LOL – Liên minh huyền thoại nope this is me from beyond the grave

(also các điểm thưởng because DUDE IT'S BEEN SO LONG) đã đăng hơn một năm qua