thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 24 years old
  • Favorite TV Show: Cowboy Bebop, SpongeBob Squarepants
    Favorite Movie: Spirit of the Beehive, The Lion King, hát in the Rain
    Favorite Musician: Michael Jackson, Luther Vandross, The Isley Brothers, Elle Varner, Kem, Joe
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hmmm
NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
link going off on your pictures. Please xóa them. And stop with the Sasami hate. If bạn don't like a character someone else does. Opinion hoặc not. Just please stop. I am asking bạn nicely. đã đăng hơn một năm qua
mischievous
pinkarray đã đưa ý kiến về Neon Genesis Evangelion
xxXsk8trXxx, fuck bạn for watching this hiển thị at 12!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
NagisaFurukawa- đã bình luận…
Easy now with the language. hơn một năm qua
kicksomebut23 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
That boxtrolls icon...lol đã đăng hơn một năm qua