thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 27 years old
  • Oregon
  • Favorite TV Show: 24, House MD, Burn Notice, Flash Forward, Lie to me, The Mentalist
    Favorite Musician: All Country Singers!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
MTahmisian trao các điểm thưởng cho tôi về my images
24!!!! đã đăng hơn một năm qua
wilsonismyhero trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for the fantastic picture of Kiefer!!! đã đăng hơn một năm qua
CullenProperty trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Could bạn tham gia my spot:
link
It's a spot for những người hâm mộ of the same amazing stuff I love! : ) thank you!
đã đăng hơn một năm qua