elina

thành viên fanpop từ năm September 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
TheCountess trao các điểm thưởng cho tôi về my images
...for your John Lennon birthday chim bồ câu, bồ câu ;) đã đăng hơn một năm qua
smile
tvfan87 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
smile
johnnydlover trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
…………(¯`O´¯)
…………*./ | \ .*
…………..*♫*.
………, • '*♥* ' • ,
……. '*• ♫♫♫•*'
….. ' *, • '♫ ' • ,* '
….' * • ♫*♥*♫• * '
… * , • Merry' • , * '
…* ' •♫♫*♥*♫♫ • ' * '
' ' • giáng sinh . • ' ' '
' ' • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ' đã đăng hơn một năm qua