Sunny 🕊️🌈

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • citizen of the world
  • Favorite TV Show: Kat💖Suranne💖Betty🥰
    Favorite Movie: Alan💖
    Favorite Musician: Céline💖
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 10 clubs Die-Hard (10) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Your ❤️ and my ❤️are very old friends! đã đăng cách đây 6 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
💜🦋🌈❤️🧸🌸💜🦋🌈❤️🧸🌸💜🦋🌈❤️🧸🌸
𝒲𝒽𝑒𝓃 𝐼 𝒸𝑜𝓊𝓃𝓉 𝓂𝓎 𝒷𝓁𝑒𝓈𝓈𝒾𝓃𝑔𝓈 𝐼 𝒸𝑜𝓊𝓃𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝓉𝓌𝒾𝒸𝑒
💜🦋🌈❤️🧸🌸💜🦋🌈❤️🧸🌸💜🦋🌈❤️🧸🌸 đã đăng cách đây 9 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
𝔖𝔬𝔪𝔢𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰 𝔬𝔲𝔯 𝔦𝔫𝔫𝔢𝔯 𝔣𝔦𝔯𝔢 𝔤𝔬𝔢𝔰
𝔬𝔲𝔱 𝔦𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔫 𝔟𝔲𝔯𝔰𝔱𝔰 𝔦𝔫𝔱𝔬 𝔣𝔩𝔞𝔪𝔢𝔰
𝔟𝔶 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔭𝔢𝔯𝔰𝔬𝔫, 𝔩𝔢𝔱'𝔰 𝔟𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔫𝔨𝔣𝔲𝔩
𝔱𝔬 𝔱𝔥𝔬𝔰𝔢 𝔴𝔥𝔬 𝔯𝔢𝔨𝔦𝔫𝔡𝔩𝔢 𝔬𝔲𝔯 𝔦𝔫𝔫𝔢𝔯 𝔰𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱 ♥ đã đăng cách đây 10 ngày