Carly

thành viên fanpop từ năm March 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

EifrigHetz đã đưa ý kiến …
Girl, that bài viết bạn made of your disgust for Yaoi, bạn did a GREAT JOB!!!
Don't let those Yaoi idiots put bạn down.
It's your opinion, bạn CAN DO WHATEVER bạn WANT.
There are always bad people and idiots in the Internet, so it's risky. Though, bạn can do whatever bạn want. And they can't change you. bạn are stronger than them. đã đăng hơn một năm qua
laugh
Punyo_Neko trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi nice to meet you... Imma Punyo Neko... Just call me Neko-chan... đã đăng hơn một năm qua
mintymomiya đã đưa ý kiến …
Check out my club! REVIVE TOKYO MEW MEW! đã đăng hơn một năm qua