Ericsson Tristani

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Male, 27 years old
  • Indiana
  • Favorite TV Show: anime? and all the other shit 8 makes me watch
    Favorite Musician: mostly irish shit
    Favorite Book or Author: a lot of them, mostly westerns.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

katana64 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
The worst part of working in a factory and having autism: people try to talk to me but everything they say is completely muddled in with the sounds of fans, machines, fork lift, and such and bạn can't process what they're saying. đã đăng hơn một năm qua
THaSlimJim đã bình luận…
ppls voies sound muddld 2 me allthe time but mayb thats bc im high all the time hơn một năm qua
THaSlimJim đã bình luận…
hoặc just dont pay attention LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
katana64 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Contrary to được ưa chuộng belief, I am not actually a katana. đã đăng hơn một năm qua
Mauserfan1910 đã bình luận…
WAT hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
Everything I know is a lie. hơn một năm qua
THaSlimJim đã bình luận…
its ok u can b my katana if u kno what i mean hơn một năm qua
8theGreat đã đưa ý kiến …
if bạn don't link to my thông tin các nhân saying "my waifu" i will end bạn đã đăng hơn một năm qua