thành viên fanpop từ năm May 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 32 clubs Dedicated (32) Die-Hard Fan in 14 clubs Die-Hard (14) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi đã đăng hơn một năm qua
heart
DoNotTrak đã đưa ý kiến …
I will always tình yêu buffy ! đã đăng hơn một năm qua
daphne24 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Send Dis tim, trái tim 2
Atleast 19 Ppl Including
Me If bạn Care For !!!
And If bạn Get Atleast
7 Back Then There Iz Sumone
Who Realy Luvz You. . .
Let'z See How Many Hearts bạn
Get !!! All The Best. . . . .
````$$$$$$``````$$$$$$
``$$$$$$$$$$``$$$$$$$$$$
`$$$$$$$$$$$$$$$$````$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$$$`
``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
`````$$$$$$$$$$$$$$$$
```````$$$$$$$$$$$$$
`````````$$$$ đã đăng hơn một năm qua