Be my fan, i give bạn a cookie!

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Tomorrowland
  • Favorite TV Show: TVD, Castle, Mất tích girl, PLL
    Favorite Movie: ...Who knows? Delena fan!
    Favorite Musician: Many
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Beautiful creatures,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NCISLuverjk93 đã đưa ý kiến …
╔═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╗
....ೋ ☆☆☆☆ Happy New năm ☆☆☆☆ ೋ...
╚═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╝ đã đăng hơn một năm qua
heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi đã đăng hơn một năm qua
kiss
delenabest17 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I tình yêu bạn too bitchy đã đăng hơn một năm qua
DoNotTrak đã bình luận…
bạn so cuteeeee S2 hơn một năm qua