Debs Taylor

thành viên fanpop từ năm August 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 31 clubs Die-Hard (31) Fanatic in 6 clubs Fanatic (6) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
FanFic_Girl_26 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there. :) Glad bạn like Buffy the Vampire Slayer as much as I do.. :) đã đăng hơn một năm qua
sunny
charmed-buffy trao các điểm thưởng cho tôi về my links
YAY WHEDONVERSE GEEKS UNITED :) !!! đã đăng hơn một năm qua
x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua