Joseph Robertson

thành viên fanpop từ năm March 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 50 clubs Dedicated (50) Die-Hard Fan in 38 clubs Die-Hard (38) Fanatic in 6 clubs Fanatic (6)

thông tin trên tường của tôi

CokeBoy97 đã đưa ý kiến …
Hey, another Pokémon fan!!! Nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
cmcrazy trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
cool đã đăng hơn một năm qua