Shyela Starfallest

thành viên fanpop từ năm June 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

juniorjesteress trao các điểm thưởng cho tôi về my images
len + me!!!!!!!!!!!! is an amazing option in thaat club đã đăng hơn một năm qua
big smile
4re8e8 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi! i am giving everyone i am a người hâm mộ of a <3 so <3! đã đăng hơn một năm qua
Pkmn-Trainer-CC đã đưa ý kiến …
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten Những người bạn including me. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you.... :) ♥ đã đăng hơn một năm qua