tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
LightningRed trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★*★* 。*˛ Merry giáng sinh ♥♥♥
˛°_██_*.。*./ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.e ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ đã đăng hơn một năm qua
LightningRed đã đưa ý kiến …
Oh, wow, really? bạn like him too? I feel that I will like him better than Flynn. XD đã đăng hơn một năm qua
PociandSmith đã bình luận…
I feel that I will like him better than Flynn and Naveen, yet not better than Smith. He just seems incredibly great, though. hơn một năm qua
heart
3xZ trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cutie Kristoff usericon! <3 đã đăng hơn một năm qua
PociandSmith đã bình luận…
I tình yêu him <3 I found it on DP section <3 hơn một năm qua