thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Male
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Power Rangers, Tom and Jerry, Pokemon, vịt đực, drake and Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sam and Cat, Henry Danger, Game Shakers, Danger Force
    Favorite Movie: 101 Dalmatians, Little Mermaid, Mulan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
sunnyfields trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the comments. I really appreciate it. :) đã đăng hơn một năm qua
ebkang99 đã bình luận…
u welcome hơn một năm qua
pendragon73 đã bình luận…
Do bạn take requests for Disney snow white can bạn make my oc dating snow white's father the King hơn một năm qua
ebkang99 đã bình luận…
no bc there is no snow white' father in this movie hơn một năm qua
pendragon73 đã bình luận…
I meant for a story hơn một năm qua
ElenaElysaysay trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
:) đã đăng hơn một năm qua
ElenaElysaysay trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
:) đã đăng hơn một năm qua