Hayley

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Favorite TV Show: Regular hiển thị
    Favorite Movie: The Lion King 2: Simba's Pride
    Favorite Musician: Demi Lovato
    Favorite Book or Author: Warriors series bởi Erin Hunter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KHepicfan đã đưa ý kiến …
<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
IM-A-DEPP trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi...welcome 2 fanpop :)
I'm glad bạn like Johnny Depp , Benny & Joon is my fav movie of him too <3 đã đăng hơn một năm qua
KHepicfan đã bình luận…
Thanks that movie is possibly my fav live action comedy film :) hơn một năm qua
KHepicfan đã đưa ý kiến …
As bạn can see I am new to fanpop and am a giant Kingdom Hearts AND Regular hiển thị fan. I know, weird combo. c: đã đăng hơn một năm qua