Barbara

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Anything I can hum, whistle hoặc sing to.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây 3 tháng
kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi my lovely...how are bạn *Easter Hugs* for you,Barbs 🌈🐚🎶🎈🌺✨☀️💐💎🌹🌌💕🌈🐚🎶🎈🌺✨☀️💐💎🌹🌌💕 đã đăng cách đây 4 tháng
yaz đã bình luận…
HELLOOOO! bạn are on!! how do we speak, its been so long. cách đây 4 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
bạn can speak to me any way bạn wish *lol* hộp thư đến me hoặc post on my tường 💖✨😊🌻🌼🌹💖✨😊🌻🌼🌹💖✨😊🌻🌼🌹 cách đây 4 tháng
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤 ♥️ 🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️2019 đã đăng cách đây 4 tháng
yaz đã bình luận…
HAPPY EASTER to bạn as well, dear friend! <3 <3 <3 cách đây 4 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
🌈🐚🎶🎈🌺✨☀️💐💎🌹🌌💕🌈🐚🎶🎈🌺✨☀️💐💎🌹🌌💕 cách đây 4 tháng