Sean Bodine

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Male, 22 years old
  • New Jersey
  • Favorite TV Show: Tosh.O, MacGyver, hàng đầu, đầu trang Gear, CHiPs, Vegas, Fairy Tail, and The Powerpuff Girls
    Favorite Movie: To Live and Die in L.A, Unstoppable, The Longest Day, The Empire Strikes Back, For Your Eyes Only, and Where Eagles Dare
    Favorite Book or Author: Ready Player One
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CokeTheUmbreon trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Aye, Sean :) đã đăng cách đây 4 ngày
smile
Seanthehedgehog đã đưa ý kiến về TheLefteris24
Hello everybody. đã đăng cách đây 25 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Hello, Comrade. Sorry, not much activity at current. Have been a little busier than usual myself !!!! cách đây 6 ngày
Seanthehedgehog đã bình luận…
Oh yeah? Well good to have bạn back. cách đây 6 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
^ Thank you, my Comrade. It feels good to have people believe in me as well. Much appreciated !!!! cách đây 3 ngày
sunny
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Merry Christmas, Comrade. I wish bạn the best!

As always, thank bạn for your Contributions. I really appreciate them !!!! đã đăng cách đây một tháng 1