thêm hình ảnh

80smusiclover1 Hình ảnh

thêm video

80smusiclover1 Video

thêm câu hỏi

80smusiclover1 Các Câu Trả Lời

4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm 80smusiclover1 các câu trả lời >>  
viết bài

80smusiclover1 Các Bài Viết

thêm 80smusiclover1 các bài viết >>  

80smusiclover1 đường Dẫn

thêm 80smusiclover1 đường dẫn >>  

80smusiclover1 tường

cake
80smusiclover1 đã đưa ý kiến …
It's been exactly five years since I joined Fanpop. Where has the time gone? đã đăng cách đây 3 tháng
Peaceandlove67 đã bình luận…
Five years? Wow! cách đây 3 tháng
80smusiclover1 đã bình luận…
I know, right! cách đây 3 tháng
Rubyrings đã đưa ý kiến …
Where did bạn find those lyric comparisons bạn posted? Will bạn be posting more? I really enjoyed đọc them! đã đăng cách đây 5 tháng
ktichenor đã bình luận…
I like it, too! Maybe it could be a game on forum? cách đây 5 tháng
80smusiclover1 đã bình luận…
I got those lyric comparisons from Google Images. And yes, I'm going to post some more. Ktichenor, that's a great idea! I'll be thinking of a name for it, first. Thank bạn for the suggestion! cách đây 5 tháng
ktichenor đã bình luận…
You're welcome :) cách đây 5 tháng
Roldan13 đã đưa ý kiến …
Hi. I just joined. đã đăng cách đây 8 tháng
80smusiclover1 đã bình luận…
Thanks. cách đây 8 tháng
Roldan13 đã bình luận…
You're welcome. cách đây 8 tháng