Kirsten (kt) 🌞

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Doctor Who,Sherlock,Spongebob,Broadchurch,Good Omens
    Favorite Movie: Beatles, Decoy Bride, Anything Classic, Empire Records, That Thing bạn Do!
    Favorite Musician: Michael Jackson,Bruno Mars, Sam Smith, Adele, Sam Cooke, Lady Gaga,Imagine Dragons,Green Day,The Beatles
    Favorite Book or Author: Tithe Series, Doctor Who Book Series, Good Omens
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Naofumi trao các điểm thưởng cho tôi về my images
điểm thưởng for the hình ảnh <3 đã đăng cách đây 5 phút
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Your kindness is a true gift. Thank bạn for comforting me with your heartfelt support and care. đã đăng cách đây một giờ 1
laura1233214 đã đưa ý kiến …
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Imagination is the highest cánh diều one can fly
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 đã đăng cách đây 22 giờ
ktichenor đã bình luận…
Such a wonderful quote! Very true! 🎀🎀🎀 cách đây 21 giờ
laura1233214 đã bình luận…
yeah! cách đây 20 giờ