Kirsten (kt) 🍁

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Doctor Who,Sherlock,Spongebob,Broadchurch,Good Omens
    Favorite Movie: Beatles, Decoy Bride, Anything Classic, Empire Records, That Thing bạn Do!
    Favorite Musician: Michael Jackson,Bruno Mars, Sam Smith, Adele, Sam Cooke, Lady Gaga,Imagine Dragons,Green Day,The Beatles
    Favorite Book or Author: Tithe Series, Doctor Who Book Series, Good Omens
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

angelic
ktichenor đã đưa ý kiến về Ktchenor
R.I.P Elijah Cummings January 18, 1951-October 17, 2019 bạn will be missed, sir 💐 đã đăng cách đây 3 giờ
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Bless your wonderful heart. bạn are the perfect friend. đã đăng cách đây 6 giờ
ktichenor đã bình luận…
So are you! Thank bạn and bless your wonderful and kind heart! 🌺🌸💖 cách đây 3 giờ
whatsupbugs đã bình luận…
*hugs* cách đây 2 giờ
ktichenor đã bình luận…
*hugs back!* cách đây 2 giờ
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are a friend, an inspiration, an angelic person, and one of Fanpop's coolest members!!!!! đã đăng cách đây một ngày 1
ktichenor đã bình luận…
Thank you! So, are you! And definitely the coolest! 😎🌞💖 cách đây một ngày 1
whatsupbugs đã bình luận…
You're the coolest, not me. cách đây một ngày 1
ktichenor đã bình luận…
Most welcome! 🤗 cách đây 20 giờ