Primož Zupančič Dellafiore

thành viên fanpop từ năm January 2018

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Zagi87 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thank bạn for all of your props, my friend. đã đăng cách đây 22 ngày
smile
Zagi87 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Pravi si prijatelj. Drago mi je da smo se upoznali, ovdje, na Fanpopu. đã đăng cách đây 22 ngày
smile
Zagi87 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
You're a true friend. Nice to meet you, here, on Fanpop. đã đăng cách đây 22 ngày