thêm hình ảnh

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Hình ảnh

thêm video

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Video

tạo phiếu bầu

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Leeta
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Changeling
40%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Trials And Tribble-ations
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: only 1 hoặc 2
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: → trials and tribble-ations [5x06]
86%
14%
thêm ngôi sao trek: deep không gian nine số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Các Câu Trả Lời

viết bài

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine đường Dẫn

thêm ngôi sao trek: deep không gian nine đường dẫn >>  

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine tường

big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
“Don’t do anything I wouldn’t do.”

“Chief, I can’t operate under those kinds of restrictions.”

O’Brien and Nog discussing scrounging methods đã đăng hơn một năm qua
cool
makintosh đã đưa ý kiến …
"People either tình yêu bạn hoặc hate you. [...] I mean, I *hated* you, when we first met ... and now..." "And now?" "And ... now I don't." - O’Brien to Bashir, [both very drunk], "Explorers" đã đăng hơn một năm qua
big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
Kira: "Why is it when bạn smile, I want to leave the room?"
Dukat: "I suppose it's because of my overwhelming charm." -- DS9: Return to Grace đã đăng hơn một năm qua