thêm hình ảnh

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Hình ảnh

thêm video

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Video

tạo phiếu bầu

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Odo
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: He loved her but Zyal never was the first thing in his life
83%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Vulcan
39%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Kira Nerys
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Dabo Girl
71%
14%
thêm ngôi sao trek: deep không gian nine số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Các Câu Trả Lời

viết bài

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine đường Dẫn

thêm ngôi sao trek: deep không gian nine đường dẫn >>  

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine tường

big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
“Don’t do anything I wouldn’t do.”

“Chief, I can’t operate under those kinds of restrictions.”

O’Brien and Nog discussing scrounging methods đã đăng hơn một năm qua
cool
makintosh đã đưa ý kiến …
"People either tình yêu bạn hoặc hate you. [...] I mean, I *hated* you, when we first met ... and now..." "And now?" "And ... now I don't." - O’Brien to Bashir, [both very drunk], "Explorers" đã đăng hơn một năm qua
big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
Kira: "Why is it when bạn smile, I want to leave the room?"
Dukat: "I suppose it's because of my overwhelming charm." -- DS9: Return to Grace đã đăng hơn một năm qua