thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Kpop if there is any Kpop group that needs a fanpop page ill be happy to make one so just contact me :))
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey maybe bạn would like to tham gia spots for Song Jieun & Sunhwa?

link

link
đã đăng hơn một năm qua
stillsleep1 đã bình luận…
sure hơn một năm qua
stillsleep1 đã đưa ý kiến về Korean Pop vs Korean Pop
Please tham gia my new club for the new girl group Ladies' Code: link đã đăng hơn một năm qua
stillsleep1 đã đưa ý kiến về Kpop
Please tham gia my new club for the new girl group Ladies' Code: link đã đăng hơn một năm qua