thêm hình ảnh

Jpop Hình ảnh

thêm video

Jpop Video

tạo phiếu bầu

Jpop Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Aymui Hamasaki
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Ayano Ōmoto
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
thêm jpop số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Jpop Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm jpop các câu trả lời >>  
viết bài

Jpop Các Bài Viết

thêm jpop các bài viết >>  

Jpop đường Dẫn

thêm jpop đường dẫn >>  

Jpop tường

maedachan đã đưa ý kiến …
Anyone else still like perfume?!?!😬 đã đăng hơn một năm qua
alice1919119 đã đưa ý kiến …
Lead is such an awesome boy band but still not famous.. Here are some of their songs if you'd like to listen to few...
https://www.youtube.com/watch?v=1QyZDRDTEdg - Stand and Fight
https://www.youtube.com/watch?v=kazicitpkbU - Still
https://www.youtube.com/watch?v=hZgEeAURhUs - Wanna Be With You
https://www.youtube.com/watch?v=3_TdpShBeEo - Upturn (song after Hiroki's graduation)
https://www.youtube.com/watch?v=DshyCeE2fII - Sakura (song after Hiroki's graduation) đã đăng hơn một năm qua
Parkour_74 đã bình luận…
wow,i like lead ver much <3 hơn một năm qua
bakamina đã đưa ý kiến …
tình yêu Utada đã đăng hơn một năm qua