thêm hình ảnh

4minute Hình ảnh

thêm video

4minute Video

tạo phiếu bầu

4minute Số Phiếu Bầu

hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Black hair?
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Hyuna
39%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I My Me Mine (Korean version)
37%
17%
người hâm mộ lựa chọn: JiYoon
36%
32%
thêm 4minute số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

4minute Các Câu Trả Lời

3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
11 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
13 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
8 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm 4minute các câu trả lời >>  
viết bài

4minute Các Bài Viết

thêm 4minute các bài viết >>  

4minute đường Dẫn

thêm 4minute đường dẫn >>  

4minute tường

whiterose777 đã đưa ý kiến …
4MINUTE the best girl group EVER ^---^ đã đăng hơn một năm qua
DaniMF đã đưa ý kiến …
I've just made Sohyun's fanclub, feel free to tham gia :D

link đã đăng hơn một năm qua
smile
MissDIU đã đưa ý kiến …
I'm the 1000th fans!! I'm so happy.... đã đăng hơn một năm qua