thành viên fanpop từ năm August 2015

  • Female, 21 years old
  • Brazil
  • Favorite TV Show: once upon a time
    Favorite Movie: Marvel's filmes and some DC's, estrela Wars, Disney's movies, Harry Potter...
    Favorite Musician: I don't have favourites, but i amor Symphonic metal, other metal's styles and rock n roll
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

StarWanderer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! I noticed we have quite a few các câu lạc bộ in common, so I added you. Thanks for adding me back. :-) đã đăng cách đây 3 tháng
smile
SherlockStark trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
điểm thưởng for breathing some life back into the vampire spot. đã đăng cách đây 3 tháng
smile
ThePrincesTale trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks so much for the add! Nice choice of các câu lạc bộ :) đã đăng cách đây 3 tháng