thành viên fanpop từ năm August 2015

  • Female, 23 years old
  • Brazil
  • Favorite TV Show: once upon a time
    Favorite Movie: Marvel's filmes and some DC's, estrela Wars, Disney's movies, Harry Potter...
    Favorite Musician: I don't have favourites, but i amor Symphonic metal, other metal's styles and rock n roll
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
missdoney đã bình luận…
You're welcome hơn một năm qua
zanhar1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn and thanks for commenting! Their lyrics are absolutely sublime. <3 WT never disappoints. đã đăng hơn một năm qua
legend_of_roxas trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu the Leliana icon! đã đăng hơn một năm qua
missdoney đã bình luận…
Thank bạn 💙 hơn một năm qua