Sam :)

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mooshka đã đưa ý kiến …
SHONAAA<333

OMG please tell me your still around<333

and my biểu tượng is from the tv hiển thị Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai:D LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
bdavisrocks đã đưa ý kiến về Brucas những người đang yêu
Hello lovelies :) How are my girls? đã đăng hơn một năm qua
Jessica4695 đã bình luận…
heeeey sweety :) hơn một năm qua
freakiin_ruby đã đưa ý kiến …
Not that great... I'm thinking of dropping out of school, 'cause it's all just wayyyy too much for me atm..
What about you? :)
(Sorry for the late reply btw, I haven't been trang chủ much the last few days) đã đăng hơn một năm qua