♥ Amber

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 19 clubs Fanatic (19)

thông tin trên tường của tôi

Nicolas97 đã đưa ý kiến …
biểu tượng <3333333333 đã đăng cách đây 23 ngày
heart
rachel713 đã đưa ý kiến …
amber!! i miss you! how have bạn been?? <3 also hi it's me, rachel :P đã đăng cách đây một tháng 1
doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
hi there,i'm tori well i tình yêu your tường it's super duper terrific-bye đã đăng cách đây 6 tháng