♥ Amber

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 19 clubs Dedicated (19) Die-Hard Fan in 27 clubs Die-Hard (27) Fanatic in 19 clubs Fanatic (19)

thông tin trên tường của tôi

doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
hi there,i'm tori well i tình yêu your tường it's super duper terrific-bye đã đăng cách đây 4 tháng
mooshka đã đưa ý kiến …
PEYTESS <3333 đã đăng cách đây 6 tháng
mooshka đã đưa ý kiến …
Precious souls <3333
I still haven't watched the series finale but I rewatched their scenes from earlier in the season and got hit with the feels <33333 đã đăng cách đây 7 tháng