♥ Amber

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 19 clubs Fanatic (19)

thông tin trên tường của tôi

xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
NCIS (can't believe i have to start watching this again :P)

----------

Right? Definitely watching the first 2 episodes - we'll see what happens depending on if Ziva stays! đã đăng cách đây 8 ngày
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
* whiskey lullaby is SO sad </3 *

GIRL!! Yes omg, I rewatched the video for the first time in a long time the other ngày and I STILL can't get through without tearing up </3 đã đăng cách đây 14 ngày
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
* and I know I'd tình yêu peggy!! *

YES OMG! Peggy Carter is so a character bạn would tình yêu ♥♥♥ bạn should definitely watch Agent Carter if bạn get a chance <3 đã đăng cách đây 3 tháng