thêm hình ảnh

Blair & Chuck Hình ảnh

thêm video

Blair & Chuck Video

tạo phiếu bầu

Blair & Chuck Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: ”I tình yêu bạn so much. It consumes me”
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: B
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: N and C
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: A
48%
33%
người hâm mộ lựa chọn: B
74%
20%
thêm blair & chuck số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Blair & Chuck Các Câu Trả Lời

4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm blair & chuck các câu trả lời >>  
viết bài

Blair & Chuck Các Bài Viết

thêm blair & chuck các bài viết >>  

Blair & Chuck đường Dẫn

thêm blair & chuck đường dẫn >>  

Blair & Chuck tường

mischievous
laurik2007 đã đưa ý kiến …
happy 3rd wedding anniversary, chuck and blair 💗 đã đăng hơn một năm qua
heart
laurik2007 đã đưa ý kiến …
"Chuck and Blair have been there since the first episode. bạn see them come together in the very end of the pilot, the second-to-last scene before the coda, and bạn feel the electricity of these two minds meeting and about to embark on a scheme together. We got them together in episode seven and we’ve really been telling that story since then.”

-Stephanie Savage đã đăng hơn một năm qua
laurik2007 đã đưa ý kiến …
Happy 7th Limoversary |

7 years cách đây this ship set sail and it still sails on today
đã đăng hơn một năm qua