Blair & Chuck Updates

a comment was made to the wallpaper: Chuck and Blair season3 hình nền cách đây 29 ngày by Monsellwalters6
a comment was made to the link: Chuck/Blair - Aftertaste cách đây 3 tháng by walmartone
a video đã được thêm vào: Chuck and Blair For bạn cách đây 4 tháng by CandiceBorgia
a link đã được thêm vào: TV's Best First Kisses cách đây 8 tháng by laurik2007
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Iconic TV Couples of the 2000s cách đây 8 tháng by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | I Have các câu hỏi cách đây 10 tháng by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ►Chuck & Blair | tim, trái tim hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair and Chuck-stop and stare hơn một năm qua by bruno_knolle
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair ◇ ready for it [REP#1] hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Chuck and Blair | Perfect hơn một năm qua by bruno_knolle
a video đã được thêm vào: Chuck/Blair - Light || Limoversary 2017 hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: chuck & blair | painkiller hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | tình yêu is a chó cái, chó cái, bitch hơn một năm qua by kwiatuszek446
a link đã được thêm vào: Gossip Girl: Most Shocking Twists hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck + Blair || Photograph hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Stay with me hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► ”If two people are meant to be together...” Chuck & Blair\Klaus & Caroline hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: chuck & blair || idfc hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | I can't even hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Crazy in tình yêu hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● chuck and blair | i don't know how [#5] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ►Chuck & Blair | trang chủ hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: chuck&blair | still falling for bạn hơn một năm qua by laurik2007
an answer was added to this question: What did u guys think of Dan and Blair as a couple? hơn một năm qua by ccfletch
a video đã được thêm vào: ► ”Anybody capable of tình yêu is capable of being saved.” Chuck\Blair & Klaus\Caroline (Saturn) hơn một năm qua by Slayerfest93
a comment was made to the poll: do bạn ship Blair with anyone else? hơn một năm qua by Edwestwickishot
a video đã được thêm vào: chuck & blair | i don't wanna live forever hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: loves to blame | C+B hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | Let's Hurt Tonight hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck and Blair hơn một năm qua by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair - Crazy In tình yêu hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Walking Blind hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: Chuck/Blair - I Found (Season 1) || Limoversary 2016 hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | Unfinished Projects - One for Limoversary hơn một năm qua by laurik2007
fan art đã được thêm vào: The evolution of Chuck and Blair hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: chuck & blair | believe hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: CHUCK + BLAIR | say bạn won't let go hơn một năm qua by laurik2007
a link đã được thêm vào: The 20 Greatest TV Couples of All Time | Chuck and Blair, <em>Gossip Girl</em> | EW.com hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: chuck & blair | sứ, đồ sứ hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair - Amnesia hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Wicked hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Every Little Thing She Does Is Magic hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | C O l O R S hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: CHUCK + BLAIR | til kingdom come hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: chuck&blair| little white lies hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: High [ Chuck/Blair ] hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Never Forget bạn hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: Chuck and Blair//I hate bạn i tình yêu bạn hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair - I found tình yêu hơn một năm qua by Slayerfest93
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair - Sober hơn một năm qua by Slayerfest93