thêm chủ đề trên diễn đàn

Blair & Chuck diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-77 trên tổng số chủ đề 77 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Countdown to 9000 fans!!!  maryam1311 262 15868 hơn một năm qua
C/B những người hâm mộ diễn đàn Chat ❥ | Version 2.0  laurik2007 10019 253835 hơn một năm qua
^, >, v Game  maryam1311 17 2822 hơn một năm qua
Spot makeover ♥  Martym 52 6039 hơn một năm qua
Ranting Thread (Possibility of Spoilers)  DelenaDiaries 170 21002 hơn một năm qua
Chair Playlist~ [Songs that remind bạn of Blair/Chuck  lilou265 2 3703 hơn một năm qua
Tumblr Chair Family  lilou265 2 2476 hơn một năm qua
Themed spot makeover.  iLoveChair 141 11664 hơn một năm qua
Theories About 100th Episode ***Contains Spoilers***  amshafe 2 1768 hơn một năm qua
Best Reasons to Ship CHAIR ♥ Round 4: đệ trình NEW REASONS! :D  LaPiccolaFra 34 4255 hơn một năm qua
Best word to describe contest! [Round 13]  cintia_cs 85 6258 hơn một năm qua
Trending Topics  ogustavomelo 0 1657 hơn một năm qua
Chuck and Blair Screencap Guide  clm-anomaly 0 1845 hơn một năm qua
♥FOTM Contest♥[Nominations are Closed]  laurik2007 61 7892 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang 5 Chuck and Blair moments!  3_ThePretender 7 3259 hơn một năm qua
CHAIR 4-ever  hiphopbaby88 0 1299 hơn một năm qua
Icon-A-Week Club! Nominations are CLOSED. Now pick!  LaPiccolaFra 268 15792 hơn một năm qua
Do bạn think blair and chuck will end up together?  chuckilicious 0 1803 hơn một năm qua
Reasons to tình yêu Blair & Chuck  jlhfan624 19 2616 hơn một năm qua
Countdown to 6000 fans!!!  jlhfan624 625 20531 hơn một năm qua
Chair pics (or icons). COMPETITION.  ArthurGwen 21 4112 hơn một năm qua
♥ New Chuck and Blair biểu tượng Contest! ♥ [ON HIATUS!]  lauren1102 68 8680 hơn một năm qua
Chair This hoặc That.<3  CheerBabeXHco 0 437 hơn một năm qua
It's giáng sinh time! tham gia our Secret Santa!!  cintia_cs 15 1273 hơn một năm qua
[Round 2 ; Chuck&Blair biểu tượng Contest] NOW OPEN!!  Itconsumesme 21 996 hơn một năm qua
Chair những người đang yêu diễn đàn  livelovelaugh 1372 28141 hơn một năm qua
Vote for Blair!!!  FamousCookie 0 719 hơn một năm qua
Chuck doesn't seem to do well in fanfics...  flysong52 4 1179 hơn một năm qua
If bạn belong to the Nair spot:  xtorbaby 7 1353 hơn một năm qua
Themed biểu tượng contest!  livelovelaugh 88 4744 hơn một năm qua
TV Fanatic diễn đàn  tbpgossipgirl 0 807 hơn một năm qua
Chuck got shot...  Radvile 2 1466 hơn một năm qua
Favourite Blair/ Chuck Moment  leyton_love 15 5829 hơn một năm qua
Chair:2007-2010:(  gossipgirl95 2 762 hơn một năm qua
Why we tình yêu Chuck/Blair?  jlhfan624 10 3507 hơn một năm qua
When did Chuck really start liking Blair?  ChuckBlairLuvA 4 3267 hơn một năm qua
Blair & Chuck's soundtrack  jlhfan624 36 6214 hơn một năm qua
B and C favorite/worst moments!!  tareva1451 14 3549 hơn một năm qua
Got a medal? Let people know HERE!!  cintia_cs 12 881 hơn một năm qua
Banner/Icon contest. DEADLINE: Sept 6, 2009 [CLOSED]  mswaldass 78 3983 hơn một năm qua
Chair what are they really thinking  dermer4ever 7 1239 hơn một năm qua
Gossip Girl Spoilers: Early Trouble For Chuck and Blair?  egocentric 1 1220 hơn một năm qua
Spot changes  jlhfan624 9 920 hơn một năm qua
Thoughts on B/C Season 2 Sneakpeeks!  ChuckBlairLuvA 5 2954 hơn một năm qua
hahahahaha  livelovelaugh 6 565 hơn một năm qua
THANK YOU!!!  jlhfan624 8 1075 hơn một năm qua
YAY! We're the một giây couples spot with thêm fans!  Praesse 3 599 hơn một năm qua
The BEST Chuck/Blair scenes in my opinion  nataliaryanfan 10 8105 hơn một năm qua
In Late Season 1, when did Chuck realize he still had feelings for blair?  ChuckBlairLuvA 0 1157 hơn một năm qua
RATINGS  livelovelaugh 7 578 hơn một năm qua
Today/Tonight  AreYouSure 21 683 hơn một năm qua
CB final scene 2x07?  ChuckBlairLuvA 5 730 hơn một năm qua
COUNTDOWN TO 1000 FANS!!!!  jlhfan624 42 1424 hơn một năm qua
Episode Discussions!!!!!  PamHalpert454 5 945 hơn một năm qua
Were bạn a người hâm mộ of Chuck...?  jlhfan624 19 1292 hơn một năm qua
When did Chuck fall for Blair?  luinwen 7 1154 hơn một năm qua
Banner suggestions  jlhfan624 12 1585 hơn một năm qua
Episode 2.01 discussion!!  jlhfan624 2 834 hơn một năm qua
ratings  livelovelaugh 17 711 hơn một năm qua
Blair/Chuck video spoilers  jlhfan624 11 2018 hơn một năm qua
Help!!  leyton_love 3 576 hơn một năm qua
I am back!  PamHalpert454 9 636 hơn một năm qua
YAY 600 FANS!!!  jlhfan624 5 707 hơn một năm qua
making a video  stephy_rules 3 766 hơn một năm qua
Blair & Chuck dialogue from Ep1 of Season 2  jlhfan624 21 5293 hơn một năm qua
SPOILER SEASON 2! Chuck and some girls  Praesse 7 991 hơn một năm qua
OMG S1 finale discussion!  Shandiii 29 1423 hơn một năm qua
if ya want  livelovelaugh 1 448 hơn một năm qua
Blair & Chuck A-Z  jlhfan624 24 971 hơn một năm qua
Blair&Chuck quotes..  TriineA 9 675 hơn một năm qua
Blaire Chuck Potential  22point8miles 13 1426 hơn một năm qua
BLAIR/CHUCK SPOILERS FOR 1x18!!!!!  jlhfan624 13 1254 hơn một năm qua
Did anyone read Rolling Stones?  PamHalpert454 6 741 hơn một năm qua
New look! :)  jlhfan624 6 679 hơn một năm qua
400!!  jlhfan624 7 1112 hơn một năm qua
các câu hỏi about 1x18 and 1x17. =)  Praesse 2 1207 hơn một năm qua
The Return..  TriineA 4 1836 hơn một năm qua