thêm chủ đề trên diễn đàn

Blair & Chuck diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-77 trên tổng số chủ đề 77 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Countdown to 9000 fans!!!  maryam1311 262 16539 hơn một năm qua
C/B những người hâm mộ diễn đàn Chat ❥ | Version 2.0  laurik2007 10019 277632 hơn một năm qua
^, >, v Game  maryam1311 17 3006 hơn một năm qua
Spot makeover ♥  Martym 52 7991 hơn một năm qua
Ranting Thread (Possibility of Spoilers)  DelenaDiaries 170 21256 hơn một năm qua
Chair Playlist~ [Songs that remind bạn of Blair/Chuck  lilou265 2 3825 hơn một năm qua
Tumblr Chair Family  lilou265 2 2720 hơn một năm qua
Themed spot makeover.  iLoveChair 141 12213 hơn một năm qua
Theories About 100th Episode ***Contains Spoilers***  amshafe 2 1951 hơn một năm qua
Best Reasons to Ship CHAIR ♥ Round 4: đệ trình NEW REASONS! :D  LaPiccolaFra 34 4743 hơn một năm qua
Best word to describe contest! [Round 13]  cintia_cs 85 6868 hơn một năm qua
Trending Topics  ogustavomelo 0 1962 hơn một năm qua
Chuck and Blair Screencap Guide  clm-anomaly 0 2089 hơn một năm qua
♥FOTM Contest♥[Nominations are Closed]  laurik2007 61 8563 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang 5 Chuck and Blair moments!  3_ThePretender 7 4235 hơn một năm qua
CHAIR 4-ever  hiphopbaby88 0 1482 hơn một năm qua
Icon-A-Week Club! Nominations are CLOSED. Now pick!  LaPiccolaFra 268 17134 hơn một năm qua
Do bạn think blair and chuck will end up together?  chuckilicious 0 1986 hơn một năm qua
Reasons to tình yêu Blair & Chuck  jlhfan624 19 2738 hơn một năm qua
Countdown to 6000 fans!!!  jlhfan624 625 21324 hơn một năm qua
Chair pics (or icons). COMPETITION.  ArthurGwen 21 4356 hơn một năm qua
♥ New Chuck and Blair biểu tượng Contest! ♥ [ON HIATUS!]  lauren1102 68 8865 hơn một năm qua
Chair This hoặc That.<3  CheerBabeXHco 0 681 hơn một năm qua
It's giáng sinh time! tham gia our Secret Santa!!  cintia_cs 15 1456 hơn một năm qua
[Round 2 ; Chuck&Blair biểu tượng Contest] NOW OPEN!!  Itconsumesme 21 1240 hơn một năm qua
Chair những người đang yêu diễn đàn  livelovelaugh 1372 31008 hơn một năm qua
Vote for Blair!!!  FamousCookie 0 902 hơn một năm qua
Chuck doesn't seem to do well in fanfics...  flysong52 4 1301 hơn một năm qua
If bạn belong to the Nair spot:  xtorbaby 7 1475 hơn một năm qua
Themed biểu tượng contest!  livelovelaugh 88 5171 hơn một năm qua
TV Fanatic diễn đàn  tbpgossipgirl 0 1478 hơn một năm qua
Chuck got shot...  Radvile 2 1771 hơn một năm qua
Favourite Blair/ Chuck Moment  leyton_love 15 6317 hơn một năm qua
Chair:2007-2010:(  gossipgirl95 2 945 hơn một năm qua
Why we tình yêu Chuck/Blair?  jlhfan624 10 4239 hơn một năm qua
When did Chuck really start liking Blair?  ChuckBlairLuvA 4 3816 hơn một năm qua
Blair & Chuck's soundtrack  jlhfan624 36 6519 hơn một năm qua
B and C favorite/worst moments!!  tareva1451 14 3793 hơn một năm qua
Got a medal? Let people know HERE!!  cintia_cs 12 1003 hơn một năm qua
Banner/Icon contest. DEADLINE: Sept 6, 2009 [CLOSED]  mswaldass 78 4593 hơn một năm qua
Chair what are they really thinking  dermer4ever 7 1483 hơn một năm qua
Gossip Girl Spoilers: Early Trouble For Chuck and Blair?  egocentric 1 1769 hơn một năm qua
Spot changes  jlhfan624 9 1103 hơn một năm qua
Thoughts on B/C Season 2 Sneakpeeks!  ChuckBlairLuvA 5 3198 hơn một năm qua
hahahahaha  livelovelaugh 6 748 hơn một năm qua
THANK YOU!!!  jlhfan624 8 1319 hơn một năm qua
YAY! We're the một giây couples spot with thêm fans!  Praesse 3 660 hơn một năm qua
The BEST Chuck/Blair scenes in my opinion  nataliaryanfan 10 8410 hơn một năm qua
In Late Season 1, when did Chuck realize he still had feelings for blair?  ChuckBlairLuvA 0 1157 hơn một năm qua
RATINGS  livelovelaugh 7 639 hơn một năm qua
Today/Tonight  AreYouSure 21 988 hơn một năm qua
CB final scene 2x07?  ChuckBlairLuvA 5 791 hơn một năm qua
COUNTDOWN TO 1000 FANS!!!!  jlhfan624 42 1668 hơn một năm qua
Episode Discussions!!!!!  PamHalpert454 5 945 hơn một năm qua
Were bạn a người hâm mộ of Chuck...?  jlhfan624 19 1475 hơn một năm qua
When did Chuck fall for Blair?  luinwen 7 1459 hơn một năm qua
Banner suggestions  jlhfan624 12 1585 hơn một năm qua
Episode 2.01 discussion!!  jlhfan624 2 956 hơn một năm qua
ratings  livelovelaugh 17 833 hơn một năm qua
Blair/Chuck video spoilers  jlhfan624 11 2201 hơn một năm qua
Help!!  leyton_love 3 759 hơn một năm qua
I am back!  PamHalpert454 9 758 hơn một năm qua
YAY 600 FANS!!!  jlhfan624 5 768 hơn một năm qua
making a video  stephy_rules 3 1010 hơn một năm qua
Blair & Chuck dialogue from Ep1 of Season 2  jlhfan624 21 5659 hơn một năm qua
SPOILER SEASON 2! Chuck and some girls  Praesse 7 1113 hơn một năm qua
OMG S1 finale discussion!  Shandiii 29 1728 hơn một năm qua
if ya want  livelovelaugh 1 570 hơn một năm qua
Blair & Chuck A-Z  jlhfan624 24 1093 hơn một năm qua
Blair&Chuck quotes..  TriineA 9 919 hơn một năm qua
Blaire Chuck Potential  22point8miles 13 1609 hơn một năm qua
BLAIR/CHUCK SPOILERS FOR 1x18!!!!!  jlhfan624 13 1925 hơn một năm qua
Did anyone read Rolling Stones?  PamHalpert454 6 985 hơn một năm qua
New look! :)  jlhfan624 6 862 hơn một năm qua
400!!  jlhfan624 7 1417 hơn một năm qua
các câu hỏi about 1x18 and 1x17. =)  Praesse 2 1390 hơn một năm qua
The Return..  TriineA 4 2080 hơn một năm qua