tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tiffany88 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Congrats,you won Round 39 in DP Themed biểu tượng Contest,please pick the tiếp theo theme :) đã đăng cách đây 5 giờ
big smile
Sparklefairy375 đã đưa ý kiến về BTS
I usually never like any of singers bởi personally over songs but BTS is such an exception :D why I'm so late to realize how amazing they are! 💜 đã đăng cách đây 4 ngày
sarabeara đã bình luận…
Better late than never ^_^ Welcome to the fandom, bb! cách đây một ngày 1
Sparklefairy375 đã bình luận…
^Thanks ^•^ cách đây một ngày 1
MaidofOrleans trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
các điểm thưởng for being an ARMY :D đã đăng cách đây 4 ngày
Sparklefairy375 đã bình luận…
Hehe :D anyway thanks! cách đây 4 ngày