thành viên fanpop từ năm June 2014

  • Female, 20 years old
  • In a World of My Own
  • Favorite Movie: Disney phim chiếu rạp
    Favorite Musician: Kpop, Pop, Disney music, soundtrack
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

twinklestar11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
yw đã đăng cách đây 3 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
wanna tham gia my new Những người bạn club for all of us?
thank bạn so much!!
link đã đăng cách đây 3 ngày
Sparklefairy375 đã bình luận…
Sure! cách đây 3 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
________*/•|________
_______*/• .|________
______*(.•_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_____'__.|=|_________
____/#|__|=|___/\_____
___(##(_"|=|,__))))____
___\###/..|=|../&&/_____
____\##)&___.&(______
____)#/&___&&\_____
___/#|&&____.&\\\____
___(##\_*_*****_'._).|___
____\ ######### //____
_____"+,_____,+"_____
****Fairy rocks !! ♥ đã đăng cách đây 3 ngày
GDragon612 đã bình luận…
happy new week with alot of tình yêu hugs kisses spring vibes and magic sprinkles cách đây 3 ngày