thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Male, 27 years old
  • Zootopia
  • Favorite TV Show: Too many to name
    Favorite Movie: Too many to name
    Favorite Musician: Too many to name but I tình yêu rock.
    Favorite Book or Author: I don't read no more.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

trueshadowwolf đã đưa ý kiến về Detroit: Become Human
This game is a masterpiece đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
Just hope to see a sequel, I want to see thêm stories with Connor and see him do thêm investigations. There is so much potential that could be done hơn một năm qua
alfiefnafboi đã bình luận…
same here hơn một năm qua
blush
Emo_foxygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
Hello hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Alrighty then... o_O đã đăng hơn một năm qua