Sage Turmelle

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 27 years old
  • Waterville,ME, Other
  • Favorite TV Show: Powerpuff Girls,Fairly Odd Parents,The Simpsons
    Favorite Movie: Robin Hood,The Jungle Book,The Aristocats
    Favorite Musician: Rick Astley
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rainy
sturmelle15 đã đưa ý kiến về Chuyển thể của hãng Disney
RIP my account:
2011-2016 đã đăng hơn một năm qua
sturmelle15 đã bình luận…
And yes, it is about how the whole Alice and Hades drama went down. hơn một năm qua
crying
99148770 đã đưa ý kiến …
I'll miss you. đã đăng hơn một năm qua
smile
99148770 đã đưa ý kiến …
Sturmelle15, I like your opinions at Fanpop, Because Your opinions is Awesome and Reasonable. Please, Don't quit. đã đăng hơn một năm qua
sturmelle15 đã bình luận…
I wish i could stay, but I'm headed for greener pastures. Thanks for the attempt, but i'm headed for greener pastures. hơn một năm qua
99148770 đã bình luận…
Don't give up, remember the old moral đã đưa ý kiến "Never Give Up." hơn một năm qua