Hadar Pohl

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 26 years old
  • bạn don't need to know!, United States of America
  • Favorite TV Show: total drama island/action/world tour and Glee, The Big Bang Theory, MLP:FIM, Friends.
    Favorite Movie: Almost any Disney movie!
    Favorite Musician: I don't know!
    Favorite Book or Author: Every Day, The Alice Mickenley Series, It's Kind of a Funny Story, The Other Normals.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

MxArynn trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
:) Here bạn go. Thank bạn for being a good pal-friend! :D đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
Aww! Thanks! You're welcome. hơn một năm qua
smile
SparklyNeko trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for the add back! đã đăng hơn một năm qua
smile
andy10B trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link

Please read and bình luận on my bài viết i created đã đăng hơn một năm qua