cầu vồng Dash

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female
  • Cloudslale, Ponyville, Equestria.
  • Favorite TV Show: Oh uhh it's tough... Probably bóng đá hoặc equestria cup?
    Favorite Movie: Umm.. Not really that sure... Hoping that Daring Do would make a movie
    Favorite Musician: Yes! Vinyl is my fav! Rock on !
    Favorite Book or Author: Daring Do, Obviously! Aha, I even ngôi sao in it! I must be famous !
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Seanthehedgehog đã đưa ý kiến …
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua
-RainbowDash- đã đưa ý kiến …
OMG I LITERALLY JUST REMEMBERED THIS ACCOUNT AND fanpop đã đăng hơn một năm qua
Seanthehedgehog đã bình luận…
Welcome back. :) hơn một năm qua
heart
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Happy Valentines ngày đã đăng hơn một năm qua