tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
ShadowxSonicd45 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hope all is well.~< 3 đã đăng cách đây 2 tháng
Metathefox đã đưa ý kiến …
i tình yêu your art :) i just watched bạn on DA đã đăng hơn một năm qua
smirk
shadowluver239 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
your a good artist đã đăng hơn một năm qua
khryz-the-wolf đã bình luận…
awww much thanks >w< *hug* asdkasjd (my english is bad D:) n3n hơn một năm qua