♥Seuris

thành viên fanpop từ năm October 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 22 clubs Dedicated (22) Die-Hard Fan in 38 clubs Die-Hard (38) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

RougeTheBat844 đã đưa ý kiến …
Hello Seuris, I just wanted bạn to know that you're a great artist and I hope bạn want to be my friend. đã đăng hơn một năm qua
cake
ShadowxSonicd45 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Lormel lied on me, Seuris... I don't care anymore tho. I just hope we may meet again on a different foot someday. Thank bạn for your art and inspiration. đã đăng hơn một năm qua
RougeTheBat844 đã đưa ý kiến …
Hiya seuris! :D đã đăng hơn một năm qua