Cressida

thành viên fanpop từ năm February 2007

  • 39 years old
  • Boston
  • Favorite Movie: The Last of the Mohicans, Little Women (1994), C.R.A.Z.Y.
    Favorite Book or Author: Parable of the Sower bởi Octavia E. Butler, His Dark Materials, A cây Grows in Brooklyn, Eats Shoots & Leaves, the Harry Potters
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Odesta đã đưa ý kiến …
Is cressida after cressida from THG đã đăng hơn một năm qua
smile
FanFic_Girl_26 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there. :) đã đăng hơn một năm qua
smile
MaxandMart đã đưa ý kiến …
Wow you've been fanpopping a long time! đã đăng hơn một năm qua